یکشنبه 6 مهر ماه 1399
Sunday, September 27, 2020
 
سرمایه داری و دگردیسی آفریقا
سرمایه داری و دگردیسی آفریقا

نویسندگان که از گینه استوایی در آفریقای مرکزی گزارش می کنند تمرکزشان بر دگردیسی اجتماعی است و اینکه طی این

دگردیسی در آنجا چگونه درآمد ناشی از استخراج نفت از اعماق دریا برای ساختن زیربنایی بکار می رود که افزایش بارآوری کار

و پیدایش صنعت و پیشرفت بر آن متکی است. این کشور که هرگز تاکنون این گونه به بازار جهانی کشیده نشده شاهد آن است

که هم طبقه سرمایه داری دارد پا به عرصه وجود می گذارد و هم طبقه کارگر 

کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.