دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
Monday, September 21, 2020
 
تحول آن ها و تحول ما

تحولات مشخص اقتصادي، سياسي و نظاميِ جهان، كه از بحران سرمايه‌داري ناشي مي‌شوند، در اين كتاب بررسي مي‌شود. از جمله‌ي اين تحولات، بازسازي ساختار نظامي در ايالات متحده است كه نويسنده به تفصيل به علل و پيامدها و محدوديت‌هاي آن مي‌پردازد و به "تجربه‌هاي تاريخي در مقابله با چنان نظامي‌گريِ" امپرياليستي استناد مي‌كند. ماهيت بحران عصر حاضر را نويسنده در كتاب "زمستان داغ طولاني سرمايه‌داري شروع شده است" چنين ارزيابي كرده: "تضادهاي نهفته در سرمايه‌داري جهاني كه اين نظام را به سمت ركود و جنگ سوق مي‌دهند در 11 سپتامبر 2001 آغاز نشدند. آن حوادث برخي از تضادها را شتاب دادند. اما، ريشه‌ي همه‌ي آن‌ها حركت نزوليِ منحني توسعه‌ي سرمايه‌داري در ربع قرن گذشته است ... اينك يكي از زمستان‌هاي طولاني و نادرِ سرمايه‌داري آغاز شده است و با توجه به اينكه اكنون گرايش پرشتاب امپرياليسم به سوي جنگ نيز آن را همراهي مي‌كند، اين زمستان، زمستاني طولاني و داغ خواهد بود."

کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.