دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
Monday, September 21, 2020
 
منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولتخانواده، مالکیت خصوصی و دولت – نهادهای بنیادین جامعه‌ی سرمایه‌داری – نه "طبیعی" هستند و نه ابدی. آن‌ها محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی هستند.

فردریک انگلس که همراه با کارل مارکس، از بنیانگذاران جنبش کارگری در عصر جدید بود، تکامل این نهادها را از طلوع جامعه‌ی طبقاتی تا به امروز ردیابی می‌کند.

او نشان می‌دهد که ستم‌کشیدگی زن، به مثابه‌ی یک جنسیت، چگونه با پیدایش و رشد مالکیت خصوصی شروع می‌شود و اینکه پیدایش و رشد طبقه‌ی کارگرِ مدرن چگونه پایه‌های مادی برای ختم آن ستم را به‌وجود می‌آورد.
این چاپِ اثرِ بدیع فردریک انگلس، شامل مقدمه‌ای‌از اِوِلین رید، نویسنده‌ی کتاب سیر تکامل زن است.
کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.