پنجشنبه 6 آذر ماه 1399
Thursday, November 26, 2020
 
در عصر احتضار سرمایه داری: برنامه‌ی انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی(چاپ دوم)

 این اثر را لئون تروتسکی یکی از رهبران مرکزی انقلاب اکتبر 1917 روسیه در آستانه‌ی جنگ دوم جهانی نوشته و تجربه‌ی انقلاب های دوران پس از اکتبر در کشور های مختلف را بررسی می‌کند و درس‌آموخته‌های آن را چنین تعمیم می‌دهد: توده‌ها، میلیون به میلیون، دوباره و دوباره به جاده‌ی انقلاب گام می‌نهند. اما هر بار،دستگاه‌های بوروکراتیکِ محافظه‌کار خودشان، سد راهشان می‌شوند. بر پایه‌ی این ارزیابی میخوانیم: “بحران تاریخی بشریت به بحران رهبری انقلابی تقلیل یافته است.”


 

کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.