پنجشنبه 6 آذر ماه 1399
Thursday, November 26, 2020
 
لنین و انقلاب اکتبر

فارل دابز و جیمز پی کانن

ایمان سلطانی‌نسب

هفتاد سال پس از اینکه مارکس و انگلس مانیفست کمونیست را منتشر کردند، انقلاب اکتبر دولتی را به قدرت نشاند که کارگران را در تأسیس اولین حکومت کارگرانِ جهان رهبری کرد. ظهور این دولت کارگران، از جهات بین‌المللی موجب معرفی ابعاد کیفیِ تازه‌ای در نزاع طبقاتی گردید. برای اولین بار در تاریخ، حکومتی عاری از استثمارگران و بهره‌کشان بنیان گذارده شد. جامعه‌ی بورژواییِ سابق ــ که اقلیتی صاحب امتیاز از کنترل و تسلطی که بر اقتصاد داشت در جهت حکومت کردن و چپاول توده‌های زحمت‌کش استفاده می‌کرد ــ ازمیان برداشته شده بود. مالکیت وسایل تولید و توزیع، به‌شکل همگانی و دسته‌جمعی در اختیار کارگران و زحمت‌کشان قرار داشت.

فارل دابز

کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.