پنجشنبه 6 آذر ماه 1399
Thursday, November 26, 2020
 
نقد روزنامه شرق بر کتاب "زنان در کوبا، تکوین انقلابی درون انقلاب" (به قسمت نقد و بررسی سایت مراجعه کنید )
نقد روزنامه شرق بر کتاب "زنان در کوبا، تکوین انقلابی درون انقلاب" (به قسمت نقد و بررسی سایت مراجعه

نقد روزنامه شرق بر کتاب "زنان در کوبا، تکوین انقلابی درون انقلاب" (به قسمت نقد و بررسی سایت مراجعه کنید )


 

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267024/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 

تاريخ تنظيم: شنبه 6 اردیبهشت ماه 1393
کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سايت نشر طلایه پرسو می باشد.